Rajahdyssuojatut puhaltimet

EX-nimitys on tyypillinen nimitys, räjähdyssuojaus, jota käytetään laitteissa ja suojajärjestelmissä, eli niiden osissa ja määrissä.

Järjestelmässä, jossa on rikkaita epäsuhtauksia turvallisuutena Euroopan unionin alueilla, päätettiin yhdistää tärkeitä arvoja jäsenmaissa. Yhtenäiset oikeudet mahdollistivat paljon paremman ja vahvemman tavaravirran EU-maiden välillä. Näin ns Uusi lähestymistapa -direktiivi, joka on tullut keskeiseksi ratkaisuksi jäsenvaltioiden välisen yhteistyön parantamiseksi.Näillä aloilla julkaistavien räjähdysvaarallisten tilojen ja laitteiden osalta on mainittava kaksi ATEX-perusinformaatiota (ranskalaisesta ilmakehästä- Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston direktiivi 94/9 / EU ATEX95 (päivätty 23.3.1994 yhtenäistääkseen räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita, koneita ja suojajärjestelmiä koskevia jäsenvaltioiden lakeja, \ t- Direktiivi 99/92 / EY ATEX137 (16.12.1999, jolla säännellään ihmisten suojelua ja turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia räjähdysvaaran ilmapiirin merkityksistä.Kaikkien EX-laitteiden on oltava riittävän merkittyjä ja niissä on oltava sarja testejä, jotka sisältävät mahdollisen valmistusvirheen poistamisen. Euroopan unionin direktiivit, jotka hyväksyimme vuonna 2003, luovat ja määrittelevät tiukasti tuotantosäännöt ja näiden laitteiden merkityksen.Täältä löydät paljon Atexista.