Kansainvalinen tavaravirta

Euroopan yhteisön perusoletukset

Tarkka vastaus kysymykseen "mikä on CE-todistus?" riippuu Euroopan unionin toiminnan perusoletusten ratkaisusta. On käynyt ilmi, että sen toiminnan periaate on kolme periaatetta: tavaroiden, ihmisten ja pääoman vapaa liikkuvuus. Edellä mainittujen periaatteiden täytäntöönpanemiseksi EU: n jäsenvaltiot ovat päättäneet ratkaista kaikki yhteisön sisäisen kaupan esteet ja ovat vielä sopineet yhteisestä politiikasta, joka koskee sopimusta EU: n ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Tämän ansiosta yhteisön myynti johti vaihtopaikalle, joka on lähellä viimeistä tasoa, jota asunto käytti yhden maan vallassa. Olet saanut yhtenäisen paikallismarkkinoiden tai yhteismarkkinoiden yrityksen.

Yhteinen paikallismarkkinat ja tavaroiden markkinoille saattaminen

Ryhmään ja tuotteiden turvallisuuteen liittyvät kansalliset vaatimukset ovat itse tärkeimpiä esteitä maiden väliseen kauppaan. Joissakin maissa oli voimassa uusia lakeja ja sääntöjä, jotka jaettiin merkittävästi muiden maiden kesken. Tuottajan, joka tarvitsi myydä tuotteitamme uusissa maissa, oli täytettävä yksilölliset vaatimukset aina. Kaupan esteiden poistamiseksi oli tarpeen poistaa nämä erot. Tavaroiden käyttämiseen liittyviä normeja ei voitu poistaa. Siksi hyvä ratkaisu oli yhdistää arvo koko yhteisön alueella, minkä ansiosta kaupankäynti vaihtui samoista vaatimuksista.

Alkuvaiheessa pyrittiin sääntelemään EU: n säädöksiä joidenkin vaikutusten ja materiaalien luokkien osalta. Laajan monimutkaisuuden ja aikaa vievien prosessien perusteella tällainen ratkaisu hylättiin.

Ratkaisu olisi luoda yksinkertaistettu ratkaisu tekniseen yhdenmukaistamiseen. Tietyt tuoteryhmille asetetut olennaiset turvallisuusvaatimukset on määritetty, mikä on välttämätöntä tehdä ennen tuotteen tai materiaalin käyttöönottoa Euroopan yhtenäismarkkinoilla.

EU: n ulkopuolisten yrittäjien, jotka haluavat saattaa tuotteen yhteisön markkinoille, esim. Turkista, on täytettävä se, jotta voin puolustaa EU: n asetuksia ja EU: n laatua. Niiden tehtävänä on todistaa tämä seikka.

Yhdenmukaistetut standardit on luotu, minkä ansiosta yrittäjät tietävät, mitä perusvaatimuksia olisi noudatettava. Se ei kuitenkaan ole velvollisuus tarjota näitä standardeja. Yrittäjä, joka tässä toimenpiteessä osoittaa, että hänen tuotteensa on muotoiltu liikkumaan yhteisön markkinoilla.

Ce-todistus - valmistajan ilmoitus

CE-merkintä on yhtä outoa kuin valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää hänen etujaan koskevat perusvaatimukset.Onko henkilön symboli valmistajan ilmoituksesta tai valtuutettu edustaja. Vahvistaa, että tuote on luotu tietyn tuotteen sääntöjen tärkeimpien vaatimusten mukaisesti. Hän voi olla läsnä joissakin tai joissakin eri direktiiveissä.

Yhteisön lainsäädännössä säädetään CE-merkinnällä varustetun tuotteen vaatimustenmukaisuuden olettamuksesta ja vähimmäisvaatimusten täyttämisestä.

CE-todistus merkitään tavaroihin valmistajan tai valtuutetun edustajan omalla vastuulla. Tästä seuraa todistus siitä, että tuote täyttää tietyt direktiivin vaatimukset. Tämän tosiasian käyttöön ottamiseksi noudatetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ja positiivisen tarkastuksen jälkeen annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt voivat olla uusia riippuen riskistä, joka riippuu tietyn hyödyn omistuksesta. Mitä vakavampi on tuotteen käyttö, sitä herkempi se on, valmistajan tai valtuutetun edustajan on täytettävä useita menettelyjä. Joissakin tapauksissa on tarpeen soveltaa jopa kymmenen yhteisön standardin vaatimuksia.